Yükseköğretim Kalite Kurulu 13 üyeden oluşmakta olup, üyelerden biri yükseköğretim
öğrencisidir. Mevcut öğrenci üyenin görev süresinin dolmuş olması nedeniyle Yükseköğretim Kalite
Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 5. maddesi uyarınca yeni bir öğrenci üye
Kurul'a dahil edilecektir. Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Üye Başvuru Çağrısı
Kurulumuzun internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından , YÖKAK Öğrenci Komisyonu'nun sosyal
medya hesaplarından paylaşılmıştır.
Başvuru için son tarih Çarşamba günü olup, 20 Ocak 2021 saat 17:00 diğer detaylara
https://yokak.gov.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-ogrenci-uyesi-basvuru-cagrisi-175
adresinden erişilebilirsiniz.

KALİTE

SOSYAL MEDYA

BOLOGNA

 

DERS NOTLARI

BAĞLANTILAR

MEZUN PORTALI