KESİN KAYIT BELGELERİ

1) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

2) Adayın mezun olduğu okuldan alınan diploma ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçerli değildir)

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Yeni tarihli ikametgah belgesi

5) Cepheden usulüne uygun yeni çekilmiş 12 adet fotoğraf

6) Askerlik çağına gelmiş ve daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak ” Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge”

7) Kayıt ve öğrenim harcının birinci taksidini yatırdığına dair makbuz veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan harç kredisi almaya hak kazananlar için yükseköğrenim kredisi ve harç kredisi alacaklara ait listede adının bulunması

BOLOGNA

 

DERS NOTLARI

BAĞLANTILAR

MEZUN PORTALI