Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Amacı: Bankacılık ve sigortacılık programı ile günümüzün hızlı değişim gösteren ekonomisinin ve işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin; yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleri kapsamında, öğrencilerin genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, hizmet pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, banka ve sigorta hukuku ve bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında yetkin bir düzeye ulaşmaları amaçlanmaktadır.
Vizyon: Hilvan Meslek Yüksekokulu, disiplinler arası ilişki kurabilen, analitik düşünebilen, girişimcilik ruhuna sahip, değişen dünya konjonktürüne uyum sağlayabilecek, insan haklarına saygılı, milli ve toplumsal faydayı gözetebilen, nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Misyon: Küreselleşen dünya düzeninde,  ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve yeteneklerinin farkında insan gücünü yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak hayata değer katan bilgi üretmeyi amaçlayan bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Program Dili: Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nın öğretim dili Türkçe'dir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: ÖSYM sınavı ve sınavsız geçiş

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan “yaz stajı” zorunluluğu bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ödev, bilgisayar dersleri için laboratuar uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrencilerimiz, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyenler mezunlar ise, sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi             kendi   işlerini de        kurabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezunlarımız 2 yıllık Ön lisans eğitimi sonrası girecekleri Dikey Geçiş Sınavı neticesinde, alanları ile ilgili 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedirler. Ayrıca 2 yıllık Ön lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci alanı ile ilgili 4 yıllık Açık öğretim Fakültesinin alanları ile ilgili programlarına sınavsız devam hakkı kazanmakta ve ilgili alana 3. sınıftan itibaren devam edebilmektedir.
Bu programdan başarıyla mezun olan öğrenciler lisans için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı ile;
 1. Aktüerya
 2. Aktüerya Bilimleri
 3. Bankacılık
 4. Bankacılık ve Finans
 5. Bankacılık ve Finansman
 6. Bankacılık ve Sigortacılık
 7. Ekonometri
 8. Ekonomi
 9. Ekonomi ve Finans
 10. İktisat
 11. İşletme
 12. İşletme Enformatiği
 13. İşletme-Ekonomi
 14. Lojistik Yönetimi
 15. Sermaye Piyasası
 16. Sigortacılık
 17. Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 18. Uluslararası Finans
 19. Uluslararası İşletme
 20. Uluslararası İşletmecilik
 21. Uluslararası Ticaret
 22. Uluslararası Ticaret ve Finansman
 23. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 24. Uluslararası Ticaret ve Lojistik
bölümlerine geçiş yapabilirler.

Ders içeriği için tıklayınız...

DERS NOTLARI

BAĞLANTILAR