Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

    Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla ortaya çıkmış bir alandır. Tüm dünyada geçerliliği ve önemi giderek artan bu alan iş yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

    Sekreterler büroların düzenli işlemesini sağlayan, iletişimi düzenleyen, yöneticinin zamanını organize eden vazgeçilmez elemanlardır. Ofis ortamının sistemli olması, sadece yöneticiler için değil işletmede çalışan kişiler açısından da önemlidir. Diğer taraftan modern iş hayatında firmaların üst düzey yöneticileri iletişimi düzenleyen, evrak akışını kontrol eden profesyonel yardımcılara ihtiyaç duymaktadır. Bu önemli görevi üstlenen yönetici sekreterler artık, yöneticinin sağ kolu olmaktan çıkmış neredeyse iş ortağı durumuna gelmiştir.

   Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi büro otomasyonunu da beraberinde getirmiştir. Büro otomasyonu; büro hizmetlerinde, elektronik makineler ve bilgisayarlarla işlerin yapılmasını tanımlar. Büro otomasyonunda; başta bilgisayar olmak üzere, telefon, faks, gibi iletişim araçlarıyla birlikte daktilo, fotokopi gibi mekanik araçlar da kullanılır.

   Teknolojiyle birlikte arşivleme, dosyalama ya da evrak kayıt gibi işler bilgisayarla yapılmaya başlanmıştır. Bu durum, bürolardaki evrak trafiğini hafifletmenin yanı sıra iş akışının daha sağlıklı yürümesini sağlamıştır. Bürolarda, sekreterlerin en büyük yardımcıları büro makineleridir. Büro otomasyon sisteminin kullanılması işlerin düzenli ve zamanında yapılmasını kolaylaştırır. Ancak bu teknolojiyi kullanmak ve verim alabilmek için mutlaka meslekî eğitim almak gerekir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Büro Yönetimi Öğretmenliği

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme Bilgi Yönetimi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

DERS İÇERİĞİ

Ders İçeriği İçin TIKLAYINIZ...

DERS NOTLARI

BAĞLANTILAR