İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Programımız "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite anlayışına uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir Yüksek Öğretim Programıdır.

"İş Sağlığı ve Güvenliği", iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, çalışanların güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaçlayarak, hem yapılan işin hem de çalışma ortamının kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir unsurdur. Son yapılan yasal düzenlemelerle birlikte Ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Yeni yasal düzenlemeler, başta sanayi kuruluşları olmak üzere, tüm çalışma alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri kapsamaktadır. "İş Sağlığı ve Güvenliği" kanunu, işverenleri ve işletmelerde çalışanlardan sorumlu personeli, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkeni tespit etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin çalışanlara uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarını iyileştirmek, çalışma ortamında tehlikeli olan işlemleri, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, işyeri acil durum planlarını oluşturmak gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu tutmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerin istihdamları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiştir. Mevzuatta yapılan son değişikliklerle birlikte piyasada iş güvenliği uzmanı ihtiyacı arttığından dolayı, mezun olan öğrencilerimizin kamu ve özel sektörde iş bulma imkânları daha da artmış bulunmaktadır.

Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda "C Sınıfı iş güvenliği uzmanı" unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programında Alınacak Derece ve Unvan
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur. Programdan mezun olan kişiler İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Elemanı unvanını alır.

Akademik İlerleme Olanakları
“İş Sağlığı ve Güvenliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde;
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 İşletme
 Sağlık Yönetimi
 Sosyal Hizmet
 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

             Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.
Ders İçeriği İçin TIKLAYINIZ...

DERS NOTLARI

BAĞLANTILAR